درباره دکتر موسی صمدی

دکتر موسی صمدی

من و تو دو همسفریم در این مسیر پر پیچ و خم درمان. من هم مثل تو انسانم، دردهایت را می فهمم و علم و تجربه ام را نثار تو خواهم کرد و در این راه از تو هم خواهم آموخت چون معتقدم هر انسانی کوله باری از تجربیات منحصر بفردی دارد که برای دیگران آموزنده است.

رزومه

مدارک و افتخارات